bok@bestpolisa.pl biuro obsługi klienta
English

Szanowni Państwo,

informujemy, że nasze serwisy internetowe mogą wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z naszych zasobów. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Działanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Na co zwrócić uwagę ubezpieczając mieszkanie lub dom?

Ubezpieczając dom lub mieszkanie trzeba być szczególnie uważnym, ubezpieczamy przecież najczęściej dorobek swojego życia. Analizując ofertę ubezpieczycieli oprócz wysokości składki należy zwrócić uwagę na następujące punkty warunków ubezpieczenia, które mogą mieć ogromny wpływ na późniejsze odszkodowanie:

- Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (od jakich konkretnie ryzyk) oraz opcjonalnie od kradzieży. W zależności od wybranego wariantu można rozszerzać lub zawęzić listę zdarzeń, w razie wystąpienia których towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie. Warto zwrócić uwagę na takie zdarzenia jak zadymienie i sadza (ważne w razie niewielkiego pożaru, gdy np. należy malować te części domu, które zostały zadymione lub gdyby uszkodzeniu uległ na skutek sadzy np. sprzęt RTV i elektronika). W przypadku domu ważnym ryzykiem może być upadek drzewa, czy np.pękanie mrozowe. Nie wszystkie ryzyka można włączać i wyłączać, ale warto sprawdzić, czy zakres ubezpieczenia obejmuje te sytuacje, których wystąpienia obawiamy się najbardziej, a zrezygnować np. z powodzi jeżeli nie widzimy takiego zagrożenia na naszym terenie. Dodatkowe opcje, którymi warto się zainteresować to m.in.: przepięcia, koszty poszukiwania przyczyny szkody, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ważnym dodatkiem do ubezpieczenia nieruchomości jest OC w życiu prywatnym, które zapewnia wypłatę odszkodowania osobom trzecim w razie szkody, która została im wyrządzona z winy ubezpieczonego - np. zalanie sąsiadów.

- Przedmiot ubezpieczenia – w tym punkcie ubezpieczyciel określa, co może być objęte ochroną ubezpieczeniową. Warto sprawdzić definicje niektórych pozycji będące częścią warunków ogólnych. Powinniśmy np. wiedzieć co należy do elementów stałych, a co do ruchomości w rozumieniu danego ubezpieczyciela. Standardowo "stałe elementy" to wykończenie mieszkania/domu, czyli to co jest na stałe związane/połączone z lokalem. Ruchomości to cała reszta wyposażenia i rzeczy osobiste. Jednak np. meble i AGD w zabudowie mogą być różnie przyporządkowane przez poszczególnych ubezpieczycieli do stałych elementów bądź ruchomości. Warto na to zwrócić uwagę w kontekście ustalania sumy ubezpieczenia.

- Suma ubezpieczenia – stanowi górną granicę odpowiedzialności ponoszonej przez zakład ubezpieczeń w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Ubezpieczyciele często różnicują wysokość górnego limitu na poszczególne dobra w procentach sumy ubezpieczenia np. 40% sumy ubezpieczenia mienia od kradzieży na biżuterię. W takim przypadku przy sumie ubezpieczenia 20 000 PLN za skradzioną biżuterię dostaniemy maksymalnie 8 000 PLN. Podobnie może być z elektroniką, na gotówkę nakładane są z reguły limity kwotowe np. maksimum 2000 PLN. Warto się zastanowić ile warte jest nasze mienie, ile kosztowało nas wykończenie mieszkania i wtedy podjąć decyzję na jakie kwoty ubezpieczyć poszczególne składniki naszego majątku.

- Zabezpieczenie mienia – wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe zabezpieczenia przed kradzieżą i/lub ogniem. Mamy tu często do czynienia z zabezpieczeniami niezbędnymi do właściwego ubezpieczenia lokalu (ich brak może skutkować odmową wypłaty odszkodowania np: dwa zamki wielozastawkowe) oraz z zabezpieczeniami dającymi prawo do zniżki składki (np. stały dozór agencji ochrony, drzwi atestowane lub alarm). Warto sprawdzić czy nasze drzwi posiadają atest i czy tym samym przysługuje nam zniżka.

- Ustalenie wysokości szkody – występują dwa sposoby ustalania wysokości szkody: od wartości odtworzeniowej (tzw. wartość nowa bez potrącenia amortyzacji za zużycie) i rzeczywistej (cena nabycia nowego przedmiotu pomniejszona o amortyzację/procent technicznego zużycia). Znacznie korzystniejsze jest ubezpieczenie od wartości odtworzeniowej, ponieważ po szkodzie umożliwia nabycie nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju. Ubezpieczenie od wartości odtworzeniowej jest opcją droższą, ale daje faktyczną ochronę w razie szkody i może zapobiec rozczarowaniom związanym z kwotą otrzymanego odszkodowania.

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą w podjęciu decyzji o wyborze zakresu i rodzaju ubezpieczenia.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy również przykładowe gotowe pakiety mieszkaniowe

Skontaktuj się z naszym biurem aby poznać indywidualną ofertę ubezpieczenia.

Skorzystaj z naszego poradnika żeby zobaczyć inne porady i wskazówki.