1. Jeżeli ucierpieli ludzie są ofiary lub osoby ranne to mamy do czynienie z wypadkiem. Należy wtedy jak najszybciej wezwać służby ratownicze - policję, pogotowie. Trzeba to zrobić po wstępnej (o ile jest to możliwe) ocenie stanu poszkodowanych i równie szybko udzielić pierwszej pomocy. W takiej sytuacji nie wolno ruszać pojazdów.
 2. Przy poważnym uszkodzeniu aut warto rozłączyć klemy akumulatora i jeśli jest wyciek paliwa odsunąć się jak najdalej od pojazdu.
 3. Pamiętajmy też o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia za pomocą trójkąta ostrzegawczego i włączenia świateł awaryjnych oraz o wyjęciu kluczyków ze stacyjki. Kluczyki powinniśmy wyjmować od razu przy każdym zdarzeniu drogowym zanim wysiądziemy z samochodu, ponieważ może to być próba kradzieży auta.
 4. Policja spisze dane uczestników wypadku, sporządzi notatkę i jeśli jest to możliwe ukarze winnego lub sprawa trafi dalej do sądu.
 5. Po drobnej kolizji (brak szkód osobowych) nie musimy wzywać policji ani służb, usuwamy pojazdy na bok, żeby nie powodowały dalszego zagrożenia. Warto zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia przed ruszeniem samochodów.
 6. Jeżeli mamy do czynienia z kolizją drogową nie musimy wzywać policji, ale powinniśmy to zrobić jeśli:
  • Druga strona nie ma przy sobie ważnej polisy OC, prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego
  • W kolizji biorą udział więcej niż dwa pojazdy
  • Nikt nie przyznaje się do winy lub sytuacja jest sporna
  • Sprawca jest lub wydaje się być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 7. Jeżeli nie powiadamiamy policji to koniecznie spiszmy oświadczenie w którym muszą się znaleźć data, godzina, miejsce i okoliczności zdarzenia oraz dane obu stron wypadku. Powinniśmy spisać dane z dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i z polisy OC wraz z jej numerem i nazwą firmy ubezpieczeniowej sprawcy oraz sprawdzić czy pojazd posiada aktualne badanie techniczne.
 8. Dobrze jest sfotografować dokumenty drugiej strony i miejsce zdarzenia oraz uszkodzenia obu pojazdów. Oświadczenie powinno być opatrzone czytelnym podpisem każdej ze stron - pobierz przykładowe oświadczenie
 9. Zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela sprawcy to kolejna czynność, którą robimy bez zbędnej zwłoki. Niektórzy ubezpieczyciele zaproponują od razu usługę holowania z polisy OC sprawcy. Możemy też zadzwonić do swojego ubezpieczyciela i tam zgłosić szkodę na zasadzie BLS (bezpośrednia likwidacja szkód) - możemy to zrobić tylko w niektórych sytuacjach (m.in. kolizja nie więcej niż dwóch pojazdów, brak szkód osobowych) i nie u wszystkich ubezpieczycieli.
 10. Jeżeli to my jesteśmy sprawcą, korzystamy z własnego Assistance (holowanie) i Auto Casco (naprawa naszego pojazdu) - zgłaszamy szkodę z własnej polisy AC u swojego ubezpieczyciela - zobacz wykaz telefonów do zgłaszania szkód u poszczególnych ubezpieczycieli. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości zawsze dobrze jest poradzić się swojego agenta.
 11. W ciągu 2-3 dni od zgłoszenia szkody powinien się z nami skontaktować rzeczoznawca w celu przeprowadzenia oględzin.
 12. Przed oględzianami nie powinniśmy dokonywać żadnych modyfikacji w aucie - drobnych napraw itp., chyba że jest to konieczne żeby kontynuawać jazdę.
 13. Odszkodowanie powinniśmy otrzymamy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody jeżeli nie zachodzą żadne przesłanki do wydłużenia tego terminu np. brak dokumentów, niemożność przeprowadzenia oględzin itp.

Skorzystaj z naszego poradnika żeby zobaczyć inne porady i wskazówki.