PZU logo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Oferujemy ubezpieczenia w PZU na terenie Warszawy i okolic.

Skontaktuj się z nami w sprawie ubezpieczenia. Tel. 22 448 12 33 lub 32

Zgłoszenie szkody 801 102 102 lub (22) 566 55 55

Kalkulacja ubezpieczenia samochodu

Kalkulacja ubezpieczenia mieszkania

Kalkulacja ubezpieczenia domu

 

Pakiety ubezpieczeniowe dostępne w towarzystwie PZU:

Ubezpieczenia komunikacyjne - PZU oferuje szeroki zakres ochrony związany z ubezpieczeniem samochodu. Oprócz ubezpieczenia OC, Assistance oraz Auto Casco w różnych wariantach (serwisowe, optymalne) można wykupić również tzw. MiniCasco, czyli Autocaso w ograniczonym zakresie (nie obejmuje m.in. typowej kolizji z innym pojazdem) za niższą składkę.

PZU MiniCasco -  Pakiet zapewnia klientowi za niską cenę wypłatę odszkodowania, gdy pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie, wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami lub zwierzętami,
  • zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
  • działania osób trzecich, w tym aktów wandalizmu,
  • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,

 

PZU Dom / Dom Plus - ubezpieczenie dla  właścicieli lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź ich posiadaczy np. na podstawie umowy najmu. PZU oferuje wiele wariantów ubezpieczenia, które pozwalają na przygotowanie indywidualnej oferty dostosowanej do wymagań i możliwości klienta.

PZU Podróż, Wojażer – ubezpieczenie kosztów leczenia wraz z szerokim wachlarzem opcji dodatkowych  dla osób planujących aktywny lub spokojny wypoczynek na terenie Polski i poza jej granicami.
Produkt stworzony również dla osób starających się o Wizę na terenie RP.