Warta_logo

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA

Oferujemy ubezpieczenia w Warcie na terenie Warszawy i okolic.

Skontaktuj się z nami w sprawie ubezpieczenia. Tel. 22 448 12 33 lub 32

Zgłoszenie szkody 801 311 311 lub 601 311 311

Wznowienie polisy

Kalkulacja ubezpieczenia samochodu

Kalkulacja ubezpieczenia mieszkania

Kalkulacja ubezpieczenia domu

 

Pakiety ubezpieczeniowe dostępne w towarzystwie Warta:

Komunikacja – ubezpieczenie samochodu w Warcie daje gwarancję wypłaty odszkodowania nawet za najmniejsze uszkodzenia natomiast formuła „All Risk” ułatwia dochodzenie swoich praw po wypadku.  Jeśli do takiego zdarzenia dojdzie, masz zagwarantowaną pomoc w postaci Assistance Standard : holowanie uszkodzonego pojazdu do 100 km. Warto wspomnieć, że dla pojazdów nowych Warta proponuje gwarancje utrzymania ceny – przez trzy kolejne lata możesz ubezpieczać samochód od wartości fakturowej.

Warta Dom – pakiet ubezpieczeń, w którym sam wybierasz odpowiednią dla Ciebie formułę ubezpieczenia. Warta Dom + gwarantuje ochronę przed skutkami działania 19 rodzajów żywiołów oraz daje możliwość zabezpieczenia majątku przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem czy dewastacją. Możesz także wybrać umowę według unikalnej formuły „All Risk” w Warta Dom Komfort +, która zapewnia ochronę przed wszystkimi typowymi ryzykami ale także przed wieloma innymi, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie.