Premier ogłosił kierunek zmian w OFE.

Obligacje zgromadzone przez OFE zostaną przekazane do ZUS.

Wysokość składki wyniesie 2,92%.

Podatnicy mają podjąć decyzję czy będą odkładać swoje środki w OFE czy przekażą je do ZUS.
Decyzję będzie trzeba podjąć w ciągu 3 miesięcy. Jeśli nie złożymy deklaracji, środki domyślnie trafią do ZUS.

Reforma zmieni też zasady dziedziczenia środków.
Po zmianach nie będzie można już otrzymać do ręki odziedziczonych środków, a po śmierci ubezpieczonego środki zostaną zapisane na subkontach emerytalnych spadkobierców.
Opłaty za prowadzenie kont emerytalnych mają być obniżone o połowę.
Środki będzie wypłacał ZUS i w związku z tym na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego pieniądze z OFE będą przenoszone na subkonto ubezpieczonego w ZUS.

Powyżej naszkicowaliśmy najważniejsze zmiany, ale będziemy śledzić wprowadzanie nowych rozwiązań, w tym możliwości dodatkowych form odkładania środków na przyszłą emeryturę. Zgodnie z zapowiedziami polityków mają się w najbliższym czasie pojawić nowe instrumenty oszczędzania na emeryturę z preferencją podatkową, a dotychczasowe będą modyfikowane.