Najważniejsza przy zakupie/sprzedaży auta jest prawidłowo i czytelnie wypełniona umowa kupna/sprzedaży (pobierz wzór umowy sprzedaży samochodu) ze wszystkimi danymi nabywcy i zbywcy. Warto też na umowie wpisać godzinę przekazania pojazdu. Unikniemy wtedy rozstrzygania w razie np. ucieczki z miejsca wypadku, czy co bardziej prawdopodobne, zdjęcia z fotoradaru.

Polisę OC należy przekazać nabywcy pojazdu, a towarzystwo ubezpieczeniowe poinformować o sprzedaży. Najlepiej to zrobić w agencji w której się ubezpieczamy. Wystarczy przynieść umowę kupna/sprzedaży lub fakturę.

Jest to o tyle ważne, że dopóki towarzystwo ubezpieczeniowe nie wie o zmianie właściciela, dopóty ewentualne szkody będą obciążać konto zbywcy i później będzie trzeba wyjaśniać sytuację. Również przypomnienie o kończącej się polisie trafi do osoby, która zgodnie z danymi ubezpieczyciela jest właścicielem pojazdu.

Po otrzymaniu polisy OC od sprzedającego, nabywca może ją wypowiedzieć lub korzystać z niej do końca okresu ubezpieczenia. Niektóre towarzystwa umożliwiają przepisanie polisy OC bez rekalkulacji składki, inne przeliczą składkę zgodnie ze zniżkami nowego właściciela.

Jeśli nabywca auta nie wypowie umowy, to wygaśnie ona z końcem okresu ubezpieczenia. Jeśli natomiast umowa zostanie wypowiedziana przez nabywcę, wtedy zbywca może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki, składając odpowiedni wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu przygotowania najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia Twojego samochodu.