Osiem zakładów ubezpieczeń podpisało 30 marca 2015 umowę, dzięki której zaoferują swoim klientom Bezpośrednią Likwidację Szkód (BLS). Usługa ruszy 1 kwietnia z miesięcznym programem pilotażowym. Jest to ważna zmiana jakościowa w podejściu do likwidacji szkód z ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Teraz ubezpieczyciele będą konkurowali nie tylko wysokością składki za OC, ale również jakością likwidacji szkód. Dzięki BLS poszkodowany w wypadku będzie zgłaszał roszczenie do zakładu ubezpieczeń, którego jest klientem i w którym sam ma polisę OC.

Tak więc ustaleniem wysokości szkody i wypłatą odszkodowania zajmie się ubezpieczyciel poszkodowanego, a nie jak do tej pory ubezpieczyciel sprawcy. Po zlikwidowaniu szkody zakłady ubezpieczeniowe rozliczą się między sobą. Taki system funkcjonuje już od dawna w Europie Zachodniej.

W systemie BLS nie będą jednak likwidowane następujące szkody:

  • szkody osobowe
  • szkody, które miały miejsce poza terytorium Polski
  • szkody o wartości powyżej 30 tys. PLN

Do systemu BLS przygotowanego w Polskiej Izbie Ubezpieczeń przystąpią następujące zakłady ubezpieczeń: Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, PZU, Uniqa, Warta (od 01.04.2015), Aviva, Liberty Ubezpieczenia (od 01.07.2015) i Gothaer (od 15.10.2015).

System ten nie powoduje zmiany stawek/cen ubezpieczenia OC.