Ze względu na przetaczające się przez Polskę burze i nawałnice rośnie ilość poszkodowanych klientów, a zniszczenia są w wielu przypadkach bardzo duże.

Dlatego poniżej prezentujemy kilka wskazówek jak należy postępować w razie szkody majątkowej:

 • W pierwszej kolejności zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz domowników i powiadom odpowiednie służby jeśli zachodzi taka potrzeba.
 • Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki naprawcze, zrób zdjęcia uszkodzonego mienia - pomoże to w późniejszej likwidacji szkody.
 • Zapobiegaj powiększaniu się rozmiaru szkody - osusz rzeczy, zabezpiecz uszkodzony dach, okna.
 • Z zabezpieczeniem mienia nie czekaj na przyjazd rzeczoznawcy.
 • Wstępnie rozpoznaj rozmiary szkód, zrób spis uszkodzonych elementów, oszacuj ich wartość.
 • Zgłoś szkodę u swojego ubezpieczyciela dzwoniąc na infolinię podaną na polisie lub wysyłając zgłoszenie przez stronę internetową ubezpieczyciela.
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości/pytania skontaktuj się ze swoim agentem.

Do zgłoszenia szkody potrzebne będą następujące informacje:

 • numer polisy
 • imię, nazwisko, PESEL oraz kontakt do ubezpieczonego
 • miejsce i data  powstania szkody
 • przyczyna szkody
 • informacje o rozmiarach i rodzaju szkód
 • ewentualnie szacunkowa wartość szkody

Podczas likwidacji szkody, przydatny jest kosztorys wykonany przez firmę, której chcemy powierzyć prace remontowe. Wysłanie takiego profesjonalnego i szczegółowego kosztorysu przyśpieszy wypłatę należnego odszkodowania.

Szkody o małej wartości coraz częściej likwidowane są telefonicznie na podstawie przekazanych przez ubezpieczonego informacji, bez konieczności wizyty rzeczoznawcy.