Zgodnie z prawem budowlanym każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zadbać o terminowe przeprowadzanie przeglądów.

Kontrola okresowa powinna obejmować co najmniej  raz w roku sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli narażonych na wpływy atmosferyczne i niszczące czynniki występujące podczas eksploatacji budynku
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych

Kontrola okresowa przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat powinna obejmować:

  • sprawdzenie stanu technicznego, przydatności do użytkowania oraz estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia
  • badanie instalacji elektrycznej i odgromowej

Dodatkowo powinny być przeprowadzane:

  • co najmniej raz na 3 lata - kontrole kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem stałym lub ciekłym o wydajności ponad 100KW
  • co najmniej raz na 4 lata - kontrole kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem stałym lub ciekłym oraz gazem o wydajności 20-100KW

Kontrole okresowe mogą przeprowadzać jedynie osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Szczegóły dotyczące przeglądów i osób mogących je wykonywać znajdziecie wraz z najnowszymi zmianami w ustawie o prawie budowlanym w przygotowanym przez firmę ubezpieczeniową Gothaer zestawieniu (do pobrania), którym posługiwaliśmy się pisząc powyższy artykuł.