macif

 

 

Ubezpieczenie na życie i dożycie Acti Gwarant w towarzystwie ubezpieczeniowym Macif to zabezpieczenie finansowe rodziny lub dodatkowa emerytura ze składką początkową od 200 zł rocznie.

Produkt ma tę dużą zaletę i przewagę nad konkurencyjnymi ubezpieczeniami, że środki można w każdej chwili wypłacić, w części lub całości, nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Suma ubezpieczenia w Acti Gwarant to:

 • Suma wpłaconych przez klienta składek
 • + wskaźnik gwarantowany w każdym roku
 • - opłaty i wykupy jeśli klient wypłacał środki
 • w razie śmierci świadczenie dodatkowe 0,5% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1000 zł

Duża elastyczność w sposobie płacenia składek:

 • Składka początkowa 200 zł
 • Składka regularna (miesięczna) od 100 zł
 • Składka nieregularna (o dowolnej częstotliwości) od 200 zł
 • Możliwość łączeniu składki regularnej z nieregularną
 • Możliwość zawieszenia wpłaty składek regularnych w każdej chwili, bez dodatkowych kosztów

Na koniec okresu ubezpieczenia klient ma do wyboru:

 • Świadczenie w formie dożywotniej renty - wypłaty miesięczne do śmierci ubezpieczonego/współubezpieczonego
 • Wykup w formie wypłaty jednorazowej
 • Wykup częściowy - musi pozostać minimum 200 zł

Dokonany wykup podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki, w wysokości 19%)

Zobacz prezentację produktu Macif, aby poznać więcej szczegółów, w tym aktualną wysokość oprocentowania rocznego i opłat.

Zadzwoń do nas lub odwiedź nasze biuro w celu uzyskania oferty i podpisania polisy.
Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze porady ubezpieczeniowe i informacje dołącz do nas na Facebooku