Większość dzieci jest ubezpieczona od NNW w szkole lub przedszkolu. Warto jednak pomyśleć o indywidualnym ubezpieczeniu, które może mieć znacznie wyższe sumy ubezpieczenia i szerszy zakres ustalane i dopasowane indywidualnie do potrzeb naszego dziecka.

Po co kupować NNW? Suma ubezpieczenia i zakres.

Ubezpieczenie NNW ma chronić przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku i powinno wystarczyć na pokrycie niespodziewanych kosztów związanych z leczeniem, lekarstwami, środkami pomocniczymi, rehabilitacją, a także pobytem w szpitalu. To niestety kosztuje. Ważne jest również, aby zakres ubezpieczenia obejmował sporty uprawiane przez nasze dziecko rekreacyjnie lub wyczynowo. Dlatego tak ważne jest ustalenie odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia (10 000 zł to stanowczo za mało, biorąc pod uwagę fakt, że w razie wypadku wypłacany jest odpowiedni do rodzaju doznanego uszczerbku na zdrowiu procent tej sumy) i odpowiednio szerokiego zakresu (np. rozszerzenie o koszty rehabilitacji, objęcie ochroną sportu który uprawia nasze dziecko).

NNW w szkole.

Ubezpieczenia szkolne mają z reguły niską sumę ubezpieczenia i ograniczony zakres, za niewysoką składkę odpowiednią do świadczonej ochrony. Ponieważ ten sam wariant sprzedawany jest dużej grupie osób, składka musi być przystępna, zakres uśredniony i nie możemy tu myśleć o indywidualnej ofercie. Takie polisy stanowią więc najczęściej niewielkie zabezpieczenie przed ewentualnymi kosztami związanymi z zapewnieniem dziecku jak najlepszej opieki i umożliwieniem powrotu do pełnej sprawności w razie wypadku czy urazu.

Jakie są koszty sensownej polisy?

Polisa wykupiona indywidualnie z szerszym zakresem i odpowiednio wyższymi sumami ubezpieczenia będzie oczywiście droższa. Można ją zawrzeć zamiast ubezpieczenia szkolnego, które nie jest już obowiązkowe. Musimy się liczyć z kosztami co najmniej 100 zł/rok.

 

Więcej na temat rodzajów ubezpieczeń NNW i zakresu ochrony piszemy w artykule o ubezpieczeniach NNW.

Zobacz też informację na temat OC w życiu prywatnym, które może obejmować szkody wyrządzone przez dzieci.

Zadzwoń do nas lub odwiedź nasze biuro w celu uzyskania oferty i podpisania polisy.

Możesz też w kilka minut wykupić NNW szkolne przez Internet, za naszym pośrednictwem w Compensie, a w razie pytań skontaktować się z nami.


Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze porady ubezpieczeniowe i informacje dołącz do nas na Facebooku