Czym jest przepięcie, a czym jest uderzenie pioruna? Czy te zdarzenia zawsze są w standardowym zakresie ubezpieczenia mieszkania lub domu, czy może należy dodatkowo rozszerzyć zakres polisy?


Burze wraz z piorunami są dosyć częstym zjawiskiem atmosferycznym, a często ich skutkiem są poważne uszkodzenia naszych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych. Warto więc wybrać odpowiednie ubezpieczenie, dokładnie sprawdzić zakres, a co za tym idzie, zweryfikować jak definiowane jest ryzyko przepięcia, a jak uderzenie pioruna. 

Przepięcie a uderzenie pioruna - definicje

Pojęcie przepięcia jest najczęściej definiowane jako gwałtowny wzrost napięcia, które powoduje wystąpienie napięcia przekraczającego wartości dopuszczalne danego urządzenia.  Uderzenie pioruna natomiast to gwałtowne i bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na przedmiot ubezpieczenia, pozostawiające ślady tego zdarzenia.

Przed zakupem ubezpieczenia należałoby więc sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia domu lub mieszkania jak te pojęcia są definiowane, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe mogą się różnić pod względem definicji ryzyk.

Wybrać podstawowy zakres, czy dokupić dodatkowe klauzule?

Uderzenie pioruna jest zaliczane do zdarzeń losowych i często jest ono standardem w ubezpieczeniu nieruchomości, natomiast przepięcie w niektórych towarzystwach jest ryzykiem, które należy dodatkowo ubezpieczyć. Dokupienie tego ryzyka na pewno usprawni likwidację szkody w spornych przypadkach. Nie będzie trzeba dokładnie sprawdzać, z którego ryzyka wystąpiła szkoda – klient ma oba.

Wniosek jest taki, że na etapie przygotowywania oferty na ubezpieczenie mieszkania lub domu, należy dopytać o te kwestie, aby później uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i nie powtarzać znanego nam przysłowia „Mądry Polak po szkodzie”.

Bestpolisa - ubezpieczenia domu i mieszkania