Co się dzieje z polisą OC po śmierci właściciela?

Śmierć bliskiej osoby jest jedną z najtrudniejszych chwil w życiu każdego człowieka. Dodatkowo  mogą się wiązać z tym sprawy typu dziedziczenie majątku. Może się okazać, że zmarły pozostawił po sobie majątek w formie pojazdu, co może powodować dodatkowy kłopot i masę pytań. Powinniśmy pamiętać, że OC komunikacyjne jest obowiązkowe nawet jeśli dotychczasowy właściciel zmarł.

Testament lub jego brak  

Sprawa jest prosta jeśli zmarły pozostawił po sobie testament lub umowę darowizny. W tej sytuacji rodzina wie, kto jest odpowiedzialny za pojazd i jego ubezpieczenie OC.


Komplikacje mogą się pojawić w przypadku braku wyżej wymienionych umów. Rodzina nie wie na kogo przepisać pojazd i kto powinien zająć się ubezpieczeniem.  Brak tej informacji i testamentu wymusza na potencjalnych spadkobiercach wizytę w sądzie i ustalenie kto dziedziczy majątek i kto jest za niego odpowiedzialny. Taka sprawa jednak może trwać miesiącami, a nawet latami. A co wtedy z polisą OC?

OC – kto płaci?

Ubezpieczenie samochodowe, na podstawie przesłanego testamentu i aktu zgonu jest przepisywane na spadkobiercę. Warto jednak pamiętać, że polisa po przepisaniu nie wznawia się automatycznie i należy samodzielnie ją wznowić na swoje dane.


Problemy pojawiają się gdy testamentu nie ma, ubezpieczenie OC jest nieopłacone, a potencjalnych spadkobierców jest wielu. W tej sytuacji najpierw rodzina powinna wysłać do towarzystwa informację o śmierci właściciela oraz informacje o przeprowadzanym postępowaniu sądowym. Do czasu wyjaśnienia sytuacji należy opłacić składkę. Jest to obowiązek wszystkich ewentualnych nowych właścicieli. Jeżeli składka nie zostanie opłacona i polisa nie wznowi się automatycznie, to UFG może nałożyć karę, za którą będą solidarnie odpowiadać wszyscy spadkobiercy.

Podsumowanie

1. W przypadku śmierci właściciela pojazdu należy powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe oraz, w zależności od sytuacji, przedstawić testament i akt zgonu / akt zgonu i informację o potencjalnych spadkobiercach / akt zgonu i postanowienie sądowe.
2. OC komunikacyjne jest obowiązkowe nawet po śmierci właściciela.

Bestpolisa - ubezpieczenia komunikacyjne