Wakacje trwają, pogoda coraz ładniejsza, a my zamiast poruszania się pojazdem lub komunikacją miejską wybieramy przejażdżkę rowerem. Górskie, szosowe czy miejskie… Rodzajów jest dużo, jakość coraz lepsza, a co za tym idzie inwestujemy w nie niemałe kwoty. Warto tę inwestycje dobrze ubezpieczyć.

Od czego można się ubezpieczyć?

Zacznijmy od tego, że rower możemy ubezpieczyć w ramach trzech polis:

  • Odpowiedzialność cywilna (OC),
  • Casco – od kradzieży i uszkodzeń,
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerzysty zapewnia odszkodowanie osobie przez niego pokrzywdzonej. Rowerzyści mają wiele możliwości wyrządzenia szkody podczas jazdy. Może to być potrącenie pieszego lub zarysowanie pojazdu. Często takie odszkodowania mogą przekroczyć nasze możliwości finansowe dlatego warto wiedzieć, że wystarczy wykupić ubezpieczenie OC, by uniknąć niepotrzebnych spraw sądowych czy wysokich kosztów odszkodowania.

Ubezpieczenie casco ochroni nas przede wszystkim w przypadku kradzieży roweru. Pamiętajmy jednak, że poszczególne towarzystwa uwzględniają różne ryzyka, za które biorą odpowiedzialność w swoich produktach. Ryzyko kradzieży, za którą towarzystwo weźmie odpowiedzialność to najczęściej kradzież roweru, który jest przechowywany w zamkniętym pomieszczeniu lub jego utrata na skutek rabunku. W ogólnych warunkach ubezpieczenia będzie wskazane jakie zabezpieczenie jest uznawane przez towarzystwo za wystarczające. W zakresie ubezpieczenia może także znaleźć się ryzyko rabunku, czyli odebrania mienia przy użyciu siły lub groźby.  Jeśli rower zostanie nam skradziony lub utracimy go w skutek rozboju/rabunku, pamiętajmy o wezwaniu policji.

NNW - Zwykła przejażdżka może czasem skończyć się dla nas niefortunnie. Pomyślmy wcześniej i zaopatrzmy się w dobre ubezpieczenie NNW, które w razie nieszczęśliwego wypadku i związanych z nim obrażeń ciała, zapewni nam finansową pomoc. Odpowiedni wariant ubezpieczenia, poza standardowym zakresem (wypłata za doznany uszczerbek na zdrowiu), zapewni także zwrot kosztów leczenia/rehabilitacji lub wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu.

Ochrona w ramach posiadanych ubezpieczeń.

Ubezpieczenie OC, NNW, a nawet kradzieży roweru z pomieszczeń przynależnych (piwnica, komórka lokatorska) i ryzyka rabunku, możemy wykupić za niewielkie pieniądze w ramach dobrego pakietu ubezpieczenia mieszkania/domu. Warto więc zapytać i zadbać o te ryzyka przy okazji ubezpieczenia nieruchomości.