Poniżej przedstawiamy atrakcyjną ofertę ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży szkolnej w Compensie.

Pakiet charakteryzuje się tym, że w każdym z trzech wariantów otrzymujemy tę samą ilość świadczeń. Poszczególne warianty różnią się sumami ubezpieczenia i roczną składką za polisę.

Główne wyróżniki oferty to:

  • Ubezpieczenie dedykowane dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia
  • Trzy bardzo szerokie i zróżnicowane cenowo warianty ubezpieczenia do wyboru
  • Każdy wariant obejmuje nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, koszty leczenia i rehabilitacji
  • Ochrona ubezpieczeniowa 24h/dobę, przez cały rok szkolny i wakacje
  • Ochrona w szkole i poza nią -  w tym podczas zajęć dodatkowych i sportowych - szeroka lista aktywności
  • Proste zgłaszanie szkód, szybka ścieżka likwidacji i wypłaty świadczeń

Zobacz ulotkę zawierającą zakres ubezpieczenia w każdym wariancie, sumy ubezpieczenia i składki roczne.

Ubezpiecz się przez Internet poprzez dedykowaną, bezpieczną stronę ubezpieczyciela.

Skontaktuj się z naszym biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji.