W najbliższym czasie czeka nas sporo zmian w prawie i związanych z tym nowych obowiązków. Warto zapoznać się z nimi zawczasu aby wiedzieć jak zachować się na drodze i dodatkowo nie narażać się na kary lub mandaty.

Jeszcze w tym roku najprawdopodobniej pojawi się obowiązek tworzenia "korytarza życia", usankcjonowana prawnie zostanie jazda na tzw. "suwak" oraz sposób prowadzenia kontroli przez policję i sposób zachowania się kierowcy podczas kontroli. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wraz z ich krótkim wyjaśnieniem:   

  • "Korytarz życia" - czyli obowiązek tworzenia miejsca do przejazdu auta uprzywilejowanego. Według nowych przepisów taki wymóg będzie się pojawiał w "warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów, utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego".  W praktyce oznacza to, że zawsze podczas gdy tworzy się korek lub nawet zator (również przed światłami) domyślnie powinniśmy tworzyć miejsce dla samochodów z kogutem. Kierowcy jadący lewym pasem muszą stawać najbliżej lewej krawędzi jezdni, a jadący pozostałymi pasami ruchu najbliżej prawej strony swojego pasa. Jeśli kierowcy nie utworzą zawczasu korytarza, utrudniając w ten sposób przejazd samochodu na sygnale, będzie im groził mandat w wysokości 500 zł.

  • Jazda na "suwak" -  do tej pory nieformalna zasada wsparta znakami informacyjnymi, zmieni się teraz w sankcjonowany 500 zł mandatem przepis. Kierowca poruszający się pasem umożliwiającym kontynuację jazdy na wprost, będzie miał obowiązek wpuścić jedno auto z kończącego się pasa ruchu, a jeśli kończą się pasy po jego prawej i lewej stronie, wtedy musi wpuścić po jednym aucie z każdego pasa, z tym że pierwszy wjeżdża samochód po jego prawej stronie.
  • Większe uprawnienia policji - od 7 listopada funkcjonariusze mają prawo prowadzić kontrolę prędkości w niemal dowolnym miejscu bez względu na obowiązujący np. zakaz postoju. Tak więc radiowóz będzie mógł stać praktycznie wszędzie, o ile nie będzie zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego.  Według nowych przepisów podczas kontroli trzeźwości umundurowany policjant nie musi się już legitymować, a kierowca podczas każdej kontroli musi trzymać ręce na kierownicy i ma obowiązek pozostać w samochodzie. Za niestosowanie się do tego wymogu lub za inne przejawy niewłaściwego zachowania można otrzymać 500 zł mandat.  Funkcjonariusze otrzymają też prawo do spisywania stanu licznika podczas kontroli drogowej i wpisywania odczytu do bazy CEPiK. Ma to pomóc skutecznie ukrócić "kręcenie liczników".
  • Obowiązek zgłoszenia wymiany licznika w samochodzie - od 1 stycznia 2020 roku po wymianie licznika w aucie trzeba będzie się zgłosić do stacji kontroli pojazdów by po zapłaceniu 52 zł uzyskać potwierdzenie jego prawidłowego funkcjonowania i wpis o jego wymianie. Jeśli właściciel nie dopełni tego obowiązku w ciągu 14 dni od dokonania wymiany, będzie groziła mu kara 3000 zł.
  • Obowiązek informowania o nabyciu lub zbyciu pojazdu - również od 1 stycznia 2020 roku, dotychczasowy martwy przepis wymagający powiadomienia wydziału komunikacji o zmianie właściciela pojazdu, zostanie zastąpiony obowiązkiem powiadomienia starosty o każdym zakupie pojazdu lub jego sprzedaży usankcjonowanym 1 000 zł karą.

Warto poznać i stosować się do powyższych przepisów już dzisiaj, ponieważ tak naprawdę w większości sankcjonują one zasady obowiązujące już dziś, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i kultury na naszych drogach.

Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia samochodu, mieszkania, domu, firmy ... skontaktuj się z nami w sprawie oferty lub porady.