Kary jakie grożą kierowcom za brak aktualnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego są waloryzowane co roku.

Poniżej podajemy informację dotyczącą wysokości kar za brak ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, nakładanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w 2020 roku. Pamiętajmy jednak, że konsekwencje braku OC mogą być znacznie gorsze.

Brak ochrony do 3 dni: 

  • samochody osobowe     1 040 zł
  • samochody ciężarowe    1 560 zł
  • pozostałe pojazdy         170 zł

 

Brak ochrony od 4 do 14 dni:    

  • samochody osobowe     2 600 zł
  • samochody ciężarowe    3 900 zł
  • pozostałe pojazdy         430 zł

 

Brak ochrony powyżej 14 dni:  

  • samochody osobowe     5 200 zł
  • samochody ciężarowe    7 800 zł
  • pozostałe pojazdy         870 zł

Jak widać wysokość kary zależy od okresu w jakim samochód był pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej oraz od rodzaju pojazdu. Prosimy pamiętać, że polisę OC należy wykupić już w dniu zarejestrowania auta, nawet jeśli nie zamierzamy się nim jeszcze poruszać. Każdy dzień zwłoki to prawdopodobieństwo coraz wyższej kary.  UFG posiada automatyczny system weryfikacji, który jest w stanie wyłapać nawet dzień luki w ubezpieczeniu.

Jednak najważniejszą konsekwencją braku OC nie jest kara nałożona przez UFG, ale skutki finansowe wypadku, który może nam się zdarzyć przy braku OC. Jeśli dojdzie do szkody osobowej, wtedy konsekwencje finansowe takiego zaniechania możemy ponosić do końca życia, płacąc renty i odszkodowania poszkodowanym osobom.