Po wystąpieniu z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) Wielka Brytania wciąż pozostaje sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego. Zachowany zostanie więc swobodny przepływ pojazdów mechanicznych bez konieczności dokonywania dodatkowego udokumentowania posiadania ochrony ubezpieczeniowej przy pomocy Zielonej Karty.

Uwaga na okres przejściowy

Jednak w początkowym okresie po Brexicie, aż do czasu wydania przez Komisję Europejską odpowiedniej decyzji wciąż wymagane będzie posiadanie przez kierowców udających się do Zjednoczonego Królestwa certyfikatów Zielonych Kart.

Zmiana wzoru dokumentu ZK

Niewielkiej zmianie ulega też wzór druku Zielonej Karty – symbol Zjednoczonego Królestwa (GB) zostanie przeniesiony z poszerzonego pola, w którym znajdują się symbole krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do oddzielnego pola. Nowy wzór certyfikatu Zielonej Karty będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.