ubezpieczenie oc najemcy

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni ubezpieczonego w razie, gdy wyrządzi on nieumyślną szkodę osobie trzeciej.

 

Zasada winy

Kluczem do odpowiedzialności z polisy OC w życiu prywatnym jest jednak wina ubezpieczonego. Na potrzeby tego artykułu poruszajmy się w zakresie szkód mieszkaniowych. Jeśli więc zalanie sąsiadów nastąpi z winy ubezpieczonego właściciela mieszkania, wtedy dojdzie do wypłaty odszkodowania z jego polisy OC np. zalanie z instalacji wodnej znajdującej się wewnątrz mieszkania, na skutek jej awarii. Za konserwację tej instalacji odpowiedzialny jest właściciel i nie ma w tym wypadku znaczenia, że mieszkanie jest wynajmowane. Najemca nie przyczynił się bowiem do powstania tej szkody.

 

Najemca to osoba trzecia

Na wypłatę odszkodowania z naszego OC nie możemy jednak liczyć, gdy szkoda powstanie z winy innej osoby np. najemcy, który użytkuje nasz lokal. Jeśli więc szkodę wyrządził najemca (np. zapomniał zakręcić kran) to odszkodowanie może być wypłacone z jego polisy OC, nie z naszej.

 

Ubezpieczenie OC najemcy

Dlatego przeznaczając mieszkanie na wynajem powinniśmy zadbać o to, żeby sam najemca miał ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które zadziała w momencie gdy wyrządzi on szkodę osobie trzeciej np. doprowadzi ze swojej winy do zalania sąsiadów lub wywoła pożar. Jako wynajmujący powinniśmy być również zainteresowani tym, aby polisa OC osoby która wynajmuje od nas lokal zadziałała także w przypadku, gdy wyrządzi ona szkodę właścicielowi wynajmowanego lokalu, czyli nam. Nie zawsze jest to w zakresie ochrony, ale czasem można takie ryzyko włączyć do polisy odpowiednią klauzulą.

 

Zakres odpowiedzialności dobrze pokazują poniższe grafiki przygotowane przez towarzystwo Warta. Zaznaczamy jednak, że bazują one na zakresie ochrony tego konkretnego ubezpieczyciela.

Nasi specjaliści doradzą jakie ubezpieczenie będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednie i jaki zakres wybrać. 

Skontaktuj się z nami.