Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia na życie vs grupa otwarta

 

Czym są grupowe ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenia grupowe zawierane są w firmach zatrudniających już od 2 pracowników.
Oprócz ubezpieczenia na wypadek śmierci charakteryzują się szerokim zakresem ochrony dostosowanym do oczekiwań pracowników danej firmy i oprócz śmierci ubezpieczonego mogą dodatkowo obejmować wiele sytuacji życiowych takich jak np. urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu czy śmierć członka rodziny. Jednak w obecnych czasach pracownicy częściej zmieniają pracodawców, a sytuacja pandemii dodatkowo nasiliła to zjawisko. Co więc zrobić gdy mamy dobre ubezpieczenie grupowe na życie, ale zmieniamy pracodawcę lub przechodzimy na emeryturę?

 

Co dalej z grupowym ubezpieczeniem na życie po zmianie miejsca zatrudnienia?

1. Pracownik posiadający ubezpieczenie grupowe przy zmianie pracodawcy ma dwie możliwości :

 • może kontynuować ubezpieczenie w grupach otwartych z podobnym zakresem świadczeń jak w ubezpieczeniu grupowym dla firm.
 • lub może zapisać się do ubezpieczenia grupowego u nowego pracodawcy jeśli ten ma zawartą taką polisę.

2. Pracownik posiadający ubezpieczenie grupowe , który przechodzi na emeryturę ma również dwie możliwości:

 • może przystąpić do ubezpieczenia grupowego dla klientów indywidualnych tzw. grupy otwartej z szerokim zakresem świadczeń wybierając wariant dostosowany do swoich potrzeb
 • może też przyjąć ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego na przejście z ubezpieczenia grupowego na indywidualną kontynuację.

3. Emeryt posiadający już Indywidualną Kontynuację lub nie posiadający żadnego ubezpieczenia na życie:

 • ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla klientów indywidualnych w tzw. grupach otwartych nawet do 80 roku życia.

 

Indywidualna Kontynuacja – to kontynuowanie ubezpieczenia grupowego w ograniczonym zakresie sum ubezpieczenia i ryzyk na nowych, indywidualnych warunkach przedstawionych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym zawarta była polisa grupowa u dotychczasowego pracodawcy.

Grupa Otwarta - to pakiety ubezpieczeniowe zbudowane podobnie jak ubezpieczenia grupowe dla pracowników firm. Różnica polega na tym, że do wyboru są już gotowe zestawy świadczeń i sum ubezpieczenia, które można wykupić indywidualnie często na bardziej atrakcyjnych warunkach niż warunki indywidualnej kontynuacji. Jako grupa są tu traktowani wszyscy ubezpieczeni w danym pakiecie.

Korzyści Grupy Otwartej vs. Indywidualna Kontynuacja

 • Często wyższe sumy ubezpieczenia przy podobnej lub niższej składce
 • Szerszy zakres ochrony 
 • Wybór wielu wariantów z oferty kilka towarzystw ubezpieczeniowych
 • Uzupełnienie ochrony o pakiety dodatkowe
 • Ponadto możliwe są m.in. takie dodatki jak:
  • Pakiet medyczny - usługi , które są organizowane i finansowane przez ubezpieczyciela
  • Teleopieka kardiologiczna

Nasi specjaliści od ubezpieczeń na życie chętnie porównają Twoją polisę życiową lub ofertę indywidualnej kontynuacji z aktualną ofertą rynkową i doradzą, który wariant będzie dla Ciebie najkorzystniejszy.

Skontaktuj się z nami. Zapraszamy na darmową konsultację.