UFG i kary za brak OC w 2021 roku

 

Poniżej wyjaśniamy dlaczego tak ważne jest posiadanie aktywnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego i co grozi nam za niedopełnienie tego obowiązku. Kara z UFG, choć coraz trudniejsza do uniknięcia, to jednak nie najgorsze co może nas w związku z tym spotkać.

 

Dlaczego posiadanie ważnego OC jest tak ważne?  


Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC pojazdu nakłada na nas ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wyznacza ona  również wysokość, tryb nakładania i sposób dochodzenia opłat karnych.
Nie da się ukryć, że pieniądze to ważna kwestia w kontekście polisy OC, ale nadrzędnym  argumentem przemawiającym za zakupem OC powinna być dla każdego kierowcy odpowiedzialna postawa społeczna. Ubezpieczenie OC przede wszystkim pełni ważną funkcję, pomagając wrócić do normalnego życia osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, zadośćuczynić ich cierpieniom i wyrównać straty materialne. Dbanie o to, aby zawsze mieć ważne OC, jest po prostu odpowiedzialne. Kary za brak OC mają przede wszystkim za zadanie dyscyplinować niepokornych.

 

Co grozi za brak ważnego ubezpieczenia OC?


Za brak OC grozi kara nakładana przez UFG i/lub mandat od policji, ale także, a raczej przede wszystkim, konieczność pokrycia kosztów zdarzenia drogowego, do którego doprowadzimy bez ważnego OC.


Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od kilku czynników:

 1. Rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku kontroli, ustalane jest na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku

  Samochody osobowe  Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy  Pozostałe pojazdy  OC rolników
Powyżej 14 dni 5 600 zł 8 400 zł 930 zł 280 zł
Od 4 do 14 dni 2 800 zł 4 200 zł 470 zł
Do 3 dni 1 120 zł  1 680 zł 190 zł    

 

Jednak znacznie dotkliwszą karą są świadczenia regresowe, które muszą uiścić posiadacze nieubezpieczonych pojazdów, gdy doprowadzą do zdarzenia drogowego. Jeśli spowodują śmierć lub inwalidztwo innej osoby, to często pozostaje im obciążenie nie tylko psychiczne, ale i finansowe do końca życia.

 

Kto i jak weryfikuje czy pojazd posiada ważne OC?


Instytucją odpowiedzialną za kontrolę spełnienia ustawowego obowiązku, a w przypadku wykrycia przerwy lub braku ważnej polisy – nałożenia na właściciela i egzekwowania od niego wniesienia opłat karnych, jest UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Łatwo można zauważyć, że nie opłaca się nie mieć OC. Wystarczy porównać koszt zakupu polisy OC z kwotami kar nakładanych przez  UFG w 2021. Nawet dla kierowcy z niewypracowanymi zniżkami za bezszkodową jazdę będą to zazwyczaj niższe koszty. Dzięki nowoczesnej technologii kara jest już praktycznie nieunikniona, więc nie ma co liczyć na łut szczęścia w tym przypadku.

Do wykrycia wielu przypadków braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu doszło nie tylko w wyniku kontroli policji lub innych organów kontrolnych, lecz także poprzez ustalenia własne Funduszu. Informacje o nieubezpieczonych pojazdach pochodzą głównie z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych, którą administruje właśnie UFG. Baza przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy, które automatycznie wykrywają wszystkie przerwy w ochronie OC wybranego pojazdu oraz opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC od czasu jego pierwszej rejestracji w Polsce. W efekcie w 2019 r. wpływy UFG z kar za brak OC wyniosły 393,3 mln zł (w porównaniu do 271,6 mln zł w 2018 r.).

Natomiast dwóch rekordzistów, którzy spowodowali wypadki drogowe nieubezpieczonymi pojazdami, będzie musiało zwrócił Funduszowi po około 1,4 mln zł. Są to najpewniej odszkodowania, które UFG wypłaciło poszkodowanym przez nich ofiarom wypadku lub dożywotnie renty.