Warta dla Ciebie i Rodziny - Twoje Życie 55 plus

 

Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny – Wariant Twoje Życie 55 Plus, skierowany jest do osób w wieku 56-80 lat. Polisa może pomóc w powrocie do zdrowia poprzez wsparcie finansowe w określonych przypadkach oraz pomoc specjalistów. Ponadto w razie potrzeby Warta zorganizuje np. rehabilitację, transport medyczny lub wizytę u lekarza.

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie na życie Warta dla Ciebie i Rodziny – Twoje Życie 55 Plus

Oprócz tego, że skierowane jest do osób w wieku powyżej 55 lat, posiada jasne zasady ochrony, wymaga minimum formalności to dodatkowo poniższe wyróżniki powodują, że warto zainteresować się tym produktem Warty :

  • Brak wymaganych badań lekarskich
  • Pięć wariantów ochrony do wyboru
  • Wsparcie po stracie partnera/małżonka
  • Możliwość kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej po 80 roku życia
  • Wypłata pieniędzy z polisy na podstawie prostego wniosku
  • Pomoc specjalistów na telefon
  • W przypadku Twojej śmierci wypłata pieniędzy do wskazanej osoby, bez postępowania spadkowego

Teleopieka kardiologiczna

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, a mianowicie teleopiekę kardiologiczną dostępną w pakiecie, w wariancie Twoje Życie 55 PLUS. Większość starszych osób boryka się z chorobami  cywilizacyjnymi  jakimi są choroby układu sercowo-naczyniowego. Teleopieka kardiologiczna  - pozwala na korzystanie przez klienta z aparatu EKG  i infolinii  przez 180 dni licząc od daty dostarczenia do klienta zestawu do EKG. Warunkiem jest pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nagłego zachorowania kardiologicznego albo zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej , która trwa nie krócej niż 3 dni.

Oznacza to , że osoba , która powinna monitorować swój stan zdrowia ma do dyspozycji aparat EKG , który może wykorzystywać bez ograniczeń. Zostaje zaopatrzona przez Wartę w zestaw składający się z aparatu EKG , materiałów szkoleniowych i informacyjnych. Używanie tego aparatu jest bardzo proste. Jednocześnie podczas pomiaru klient łączy się z infolinią, którą obsługują konsultanci medyczni i monitorują pomiar zdalnie oraz omawiają wyniki z klientem. Wielokrotnie zdarzyło się, że w ten sposób konsultanci wzywali pod wskazany adres karetkę pogotowia, przyczyniając się do udzielenia szybkiej pomocy osobie chorej.

Wiele osób starszych mieszka dzisiaj samotnie i czas reakcji służb medycznych w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia jest wydłużony. Osoby, które mają choroby układu sercowo-naczyniowego są szczególnie narażone na zmiany stanu zdrowia i monitorowanie go po pobycie w szpitalu daje tym osobom i ich rodzinom komfort psychiczny, tak istotnie wpływający na ogólny stan zdrowia.

Teleopieka kardiologiczna w ubezpieczeniu na życie Warta dla Ciebie i Rodziny zasługuje więc na szczególne wyróżnienie  spośród ubezpieczeń życiowych w grupach otwartych, ponieważ taka usługa na rynku komercyjnym kosztuje miesięcznie kilkaset złotych, a w Warcie dostępna jest w pakiecie.

Zachęcamy do pobrania ulotki zawierającej m.in. zakres i ceny pakietów Warta WDCiR - Twoje Życie 55 plus

Skontaktuj się z nami. Zapraszamy na darmową konsultację w sprawie ubezpieczenia na życie i zdrowie.