Umowy dodatkowe w ubezpieczeniach na życie

 

Klasyczna polisa na życie to tak naprawdę ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Tego typu ochrona ma za zadanie umożliwić rodzinie, dzieciom, bliskim dalszą egzystencję, spłatę kredytów i życie na podobnym poziomie jak przed śmiercią ubezpieczonego. Jednak do polisy na życie możemy dokupić szereg dodatków, tzw. umów dodatkowych, które chronią w przypadku ciężkich zachorowań i innych poważnych sytuacji życiowych.

Umowy dodatkowe – poważne zachorowanie, Best / Global Doctors, Sposób na raka.

Na początku liczby. W Polsce rocznie:

  • na nowotwory choruje ok. 160 tyś. osób, z czego 110 tyś. umiera. Według prognoz w ciągu kolejnych 10 lat zachorowalność na nowotwory wzrośnie o 30 %.
  • 80 tyś. Polaków ma zdiagnozowany zawał, a z powodu chorób układu krążenia umiera 167 tyś.
  • 73 tyś. Polaków przechodzi udar
  • Z powodu innych chorób umiera 115 tyś. osób
  • Oznacza to, że 96% zgonów w Polsce to następstwa chorób.

Opisując sytuację na przykładzie nowotworów, Polacy nie maja świadomości problemu, a ponad 90% z nas myśli , że chorzy na raka są dobrze leczeni. Pytani szacują koszty leczenia w granicach 5 000 - 10 000 zł.

Fakty są jednak miażdżące, ze 128 leków rekomendowanych jako standard leczenia onkologicznego na świecie, w Polsce:

  • tylko 28 terapii refundowanych jest bez ograniczeń,
  • 39  leków – dostępnych jest z ograniczeniami,
  • 61 terapii jest w ogóle dla Polaków niedostępna.

Przykładowo koszt leczenia białaczki limfocytowej to ok. 500 000 zł. Największym problemem, który wynika z raportu NIK (z 2020r.) jest zbyt długi czas oczekiwania na wizytę i na wynik badania, co ma kluczowe znaczenie przy rozpoczęciu leczenia i co najważniejsze jego skuteczności.

Ubezpieczenie na życie kojarzy się najczęściej ze świadczeniem wypłaconym w przypadku śmierci, przez co wiele osób uważa, że z niego nie skorzysta. A to, co ważne, jak sama nazwa wskazuje, to ubezpieczenie jest „na życie”, w którym może się wiele przydarzyć, np. choroba. Nikt na nią nie czeka, nikt się jej nie spodziewa, a potrafi ona zburzyć życiowe plany w ciągu jednej chwili. W jej wyniku wydatki stale rosną, a jednocześnie możliwości zarobkowe są znacznie ograniczone. Wówczas pomocne może się okazać ubezpieczenie w ramach programów ubezpieczeń grupowych lub indywidualnych z odpowiednim zakresem i dodatkami.

Na rynku ubezpieczeń życiowych klient ma wiele takich umów do wyboru.

Poniżej wybrane przez nas przykłady:

Umowa Best Doctors / Global Doctors na bazie konsultacji i drugiej opinii medycznej zagranicznych specjalistów, obejmuje organizację i pokrycie kosztów leczenia nowotworów i innych poważnych chorób do 2 000 000 EURO za granicą, co daje  ubezpieczonej osobie dostęp do ośrodków na całym świecie specjalizujących się w leczeniu danej jednostki chorobowej, refundację leków do 50 000 EURO, dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 Euro i wiele innych usług.

Umowa Sposób na Raka zabezpiecza finansowo chorego na nowotwór do 500 000 zł oraz pozwala uzyskać drugą opinię medyczną za granicą. Dodatkowo klient otrzymuje  za operacje do 100 000 zł, refundację radioterapii max. 50 000 zł, refundację chemioterapii max. 50 000 zł oraz pomoc specjalistów w ramach Assistance onkologicznego .

Umowy na poważne zachorowanie zabezpieczają dodatkowo środki finansowe, które osoba chora może wykorzystać na dostęp do prywatnej opieki medycznej. Katalog jednostek chorobowych  jest różny w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Stosowane definicje jednostek chorobowych powstają w wyniku konsultacji ze specjalistami i lekarzami prowadzącymi aktywną praktykę lekarską, dzięki czemu są zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Są to najczęściej jednostki chorobowe, które spełniają kryteria medyczne zastrzeżone dla najbardziej skomplikowanych postaci danej choroby oraz metod jej leczenia. W praktyce oznacza to, że z odpowiedzialności wyłączone są takie stadia zaawansowania danej choroby, które są nieuciążliwe lub podlegają prostym i mało inwazyjnym lub bezinwazyjnym metodom leczenia.

Wszystkie w/w umowy zapewniają wsparcie finansowe osobie chorej i możliwość szybkich konsultacji oraz badań, a część z nich pozwala na uzyskanie niezależnej konsultacji medycznej z zagranicy lub leczenia w ośrodkach międzynarodowych specjalizujących się w poszczególnych chorobach. Wszystko to składa się na zapewnienie komfortu psychicznego choremu, który ma być skupiony na walce z chorobą i powrocie do zdrowia, a nie na walce o przetrwanie finansowe swoje i rodziny.

Skontaktuj się z nami. Zapraszamy na darmową konsultację w sprawie ubezpieczenia na życie i zdrowie.