Analiza potrzeb ubezpieczeniowych klienta

Na rynku istnieje wiele produktów ubezpieczeniowych, które chronią nas przed skutkami zdarzeń losowych i innych przykrych sytuacji życiowych określanych jako wypadki ubezpieczeniowe. Zakres i warianty poszczególnych umów są bardzo zróżnicowane. Klient, poszukując ochrony ubezpieczeniowej, staje przed wyzwaniem dokonania wyboru takiego produktu, który sprosta jego wymaganiom i potrzebom w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, ale również ceny. Aby pomóc mu, a tym samym lepiej dostosować ofertę do jego oczekiwań i wymagań, powstały przepisy prawa nakładające na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

 

APK - Obowiązek i przywilej.

Obowiązki dotyczące analizy potrzeb klienta zawarte są w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Art. 4 ustawy określa, że dystrybucja ubezpieczeń przez podmiot uprawniony polega między innymi na doradzaniu, porównywaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia. Natomiast art. 8 wskazuje, że przed zawarciem takiej umowy, obowiązkiem dystrybutora ubezpieczeń jest uzyskanie od klienta informacji dotyczących jego wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych oraz podanie w zrozumiałej i obiektywnej formie informacji o danym produkcie. Nie jest to jednak możliwe bez chęci rozmowy i ujawnienia swoich potrzeb po stronie klienta.

 

O swoich potrzebach ubezpieczeniowych warto rozmawiać.

Analiza ma na celu określenie potrzeb poszukującego ochrony oraz zaproponowanie mu takich produktów, które będą te potrzeby spełniać. Kolejnym obowiązkiem dystrybutora ubezpieczeń jest przedstawienie klientowi w zrozumiałej formie obiektywnych informacji o wybranym produkcie ubezpieczeniowym. Wszystkie opisywane działania mają na celu umożliwienie poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej podjęcia świadomej decyzji w taki sposób, aby proponowana umowa ubezpieczenia była zgodna z jego wymaganiami i potrzebami. Rozmowa ta jednak nie może się sprowadzać ze strony pośrednika tylko do informacji ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania, domu, samochodu czy życia. Po stronie klienta natomiast, gotowość do poszukiwania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej jest niezbędna, aby nie sprowadzał analizy ofert i nie opierał swojej decyzji jedynie na porównaniu ceny ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Cena ubezpieczenia, choć ważna, nie jest jedynym, ani nawet najważniejszym wyznacznikiem atrakcyjności oferty.

Blisko 70% Polaków deklaruje, że nigdy nie miało przeprowadzonej profesjonalnej analizy potrzeb ubezpieczeniowych, z czego 13% nie wie nawet, czym taka analiza jest. Badanie pokazało, że Polacy nie mają świadomości, jak wiele czynników może mieć wpływ na parametry polisy, która będzie rzeczywistym zabezpieczeniem finansowym na przyszłość. Dlatego do zadań doradców należy poznanie sytuacji życiowej klienta i pomoc w dobraniu najkorzystniejszego rozwiązania. Temu właśnie służy profesjonalna analiza potrzeb ubezpieczeniowych, która nie może się odbyć bez woli i chęci nie tylko po stronie pośrednika, ale przede wszystkim po stronie klienta.

 

Nie unikajmy trudnych pytań.

Niektóre z pytań dotyczących majątku mogą wydawać się zbyt szczegółowe, ale służą one analizie potrzeb i ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, a pośrednik jest zobowiązany do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Bardziej krępujące okazują się jednak dla klientów pytania zadawane przy okazji zawierania ubezpieczenia na życie. Dotyczyć one mogą nie tylko stanu zdrowia, ale również majątku, zarobków czy sytuacji rodzinnej. Dlatego taka rozmowa powinna odbywać się w spokoju i najlepiej na osobności.

Warto poświęcić więcej czasu i odpowiedzieć na pytania zadawane przez doradcę na etapie zawierania polisy ubezpieczeniowej, aby uniknąć rozczarowania gdy zakres okaże się niewystarczający już po szkodzie, a odszkodowanie niesatysfakcjonujące. Szczera rozmowa znacznie minimalizuje to ryzyko.

Skontaktuj się z nami. Zapraszamy na konsultację w sprawie ubezpieczenia majątkowego oraz na życie i zdrowie.