Profilaktyka raka piersi

Październik uznawany jest za miesiąc walki z rakiem piersi. Jest to szczególny okres, w którym podejmuje się tematykę związaną z profilaktyką, diagnostyką, a także leczeniem tej grupy nowotworów, coraz częściej dotykających nawet młode kobiety.

Profilaktyka nowotworowa

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet na świecie (25%) i najczęstsza przyczyna zgonów (14%). Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Dlatego Panie będące w tej grupie wiekowej powinny robić mammografię co dwa lata! Warto również wiedzieć, że od 5 do nawet 10% kobiet jest uwarunkowanych genetycznie i mają one szczególne predyspozycje do wystąpienia raka piersi. W Polsce ten rodzaj nowotworu w ostatnim stuleciu stał się jednym z największych zagrożeń przedwczesnej umieralności kobiet.

Leczenie raka piersi jest ponadto utrudnione z powodu bardzo złej kondycji NFZ, a jeśli nawet przebiega szybko i zakończy się dla pacjentki pomyślnie, to koszty związanie z terapią onkologiczną pociągają za sobą duże wydatki.

Zabezpieczenie finansowe i pomoc w leczeniu

Dlatego warto poszukać na rynku ubezpieczenia, które pomoże finansowo w razie wystąpienia tej trudnej dla kobiety sytuacji. Dzięki polisie pacjentka uniknie dodatkowych, nieprzewidzianych wydatków związanych z codziennym życiem i pielęgnacją osobistą wynikających z konsekwencji choroby i tym samym zabezpieczy  się na wypadek jej wykrycia.

Świadczenie z polisy w przypadku zdiagnozowania nowotworu może pomóc w podjęciu dalszego procesu leczenia i rehabilitacji, a tym samym umożliwić powrót do zdrowia i normalnego życia. Zapewnia pomoc finansową oraz wsparcie w procesie leczenia. W  przypadku rozpoznania u ubezpieczonej kobiety nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym, może ona skorzystać z szybkiej pomocy Assistance np.  w zakresie organizacji i pokrycia kosztów transportu medycznego lub też pokrycia kosztów procesu rehabilitacji oraz zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.

Niektóre produkty oferowane na rynku dają możliwość skorzystania z tzw. „drugiej opinii lekarskiej ”, a to oznacza możliwość konsultacji swojego przypadku z lekarzami ze światowych klinik, specjalizujących się w leczeniu nowotworów. W wydanej opinii lekarz może zaproponować najskuteczniejszą terapię lub wskazać dostępne metody leczenia w Polsce i na świecie. Tego typu polisa obejmuje najczęściej również inne nowotwory, nie tylko raka piersi.

Czas i wsparcie

Informowanie, budowanie świadomości i profilaktyka w przypadku nowotworów piersi jest niezwykle ważna ze względu na dużą skuteczność w leczeniu, jeśli od momentu postawienia diagnozy do podjęcia leczenia upłynie niewiele czasu. Liczy się więc czas i wsparcie, w tym finansowe dla chorej pacjentki, aby mogła w trudnych momentach zająć się tylko sobą.

Skontaktuj się z nami. Zapraszamy na darmową konsultację w sprawie ubezpieczenia na życie i zdrowie.