Pojazd zastępczy przysługuje poszkodowanym, gdy jest to uzasadnione ekonomicznie i celowe.

 

W uzasadnieniu do uchwały z 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy stwierdza, iż każdy przypadek pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego powinien być rozpatrywany indywidualnie.

 

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu kosztów ekonomicznie uzasadnionych, a co za tym idzie nie musi automatycznie pokrywać wydatków na samochód zastępczy.

Powyższa uchwała w praktyce sankcjonuje dotychczasową praktykę rynkową, a po stronie poszkodowanego pozostaje uzasadnienie konieczności wynajmu pojazdu na czas naprawy.