W uchwale z 13 marca 2012 r. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że koszty pomocy w postępowaniu przedsądowym nie mogą być zwracane automatycznie poszkodowanym z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

 

Jest to podobna sytuacja jak w przypadku samochodu zastępczego, gdzie poniesione koszty muszą być konieczne i uzasadnione, a każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie.

 

Ponadto Sąd Najwyższy precyzuje, że czynności generujące powyższe koszty pomocy muszą być „wykonywane przez osobę, mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe”.

Tak więc koszty pełnomocnictwa, których zasadność nie jest jednoznaczna lub wykonywane przez osoby niewykwalifikowane, nie będą automatycznie refundowane przez ubezpieczycieli.