Kobiety zapłacą nawet kilkakrotnie więcej za polisy na życie.
Jest to efekt przepisów unijnych, które wchodzą w życie z końcem roku i zakazują uwzględniania kryterium płci przy wyliczaniu składki.

 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości z końcem roku zniesie kryterium płci, które ubezpieczyciele stosowali do tej pory, ponieważ kobiety są statystycznie mniej narażone na przedwczesną śmierć.

 

Największego wzrostu należy się spodziewać dla młodych kobiet do 25 roku życia, przy jednoczesnym niewielkim spadku składek dla mężczyzn.
Zmiany te mogą też skutkować wzrostem składek dla kobiet przy ubezpieczeniu samochodów.