Zmiany w OC od 2014 roku.

Dzisiaj ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu, pokrywa szkody, które posiadacz polisy wyrządzi innym uczestnikom ruchu.Tak więc będąc poszkodowanym w wypadku, szkodę zgłaszamy z polisy sprawcy u jego ubezpieczyciela.

Kupując polisę OC klienci zwracają więc uwagę jedynie na cenę, wiedząc, że choć chroni ona ich interesy i w razie wypadku pokryje wyrządzone przez nich szkody, to z jakością obsługi i likwidacji szkody będzie ewentualnie borykał się ktoś inny - poszkodowany.

Proponowane zmiany miałyby spowodować, że będąc poszkodowanym z OC sprawcy, szkodę zgłaszamy z własnej polisy OC, a ubezpieczyciele dokonują rozliczeń między sobą. Nasz ubezpieczyciel będzie więc zainteresowany dobrą jakością likwidacji szkody, aby nie stracić klienta.

Taka zmiana spowoduje, że nawet będąc poszkodowanym w wypadku, korzystamy z usług ubezpieczyciela, którego klientem jesteśmy.

Klienci po wprowadzeniu takiego sposobu rozliczeń powinni bardziej uważnie dobierać ubezpieczyciela przy zakupie OC, kupując de facto usługę również dla siebie.

Takie zasady rozliczeń z pewnością poprawią jakość obsługi szkód i ułatwią poszkodowanym korzystanie z usług dodatkowych takich jak np. pojazd zastępczy.