Ubezpieczając dom lub mieszkanie warto zwrócić uwagę na kilka, z pozoru drobnych szczegółów, które jednak są kluczowe dla jakości ubezpieczenia i wysokości ewentualnego odszkodowania. Ubezpieczamy przecież najczęściej dorobek naszego życia. Analizując ofertę ubezpieczycieli i definicje w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) oprócz wys...