ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia oraz uszkodzenia. Zakres ubezpieczenia określają warunki ogólne poszczególnych ubezpieczycieli.