umowa dodatkowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, zwiększająca sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.