uzgodniona i zapisana w polisie (procentowo lub kwotowo) suma do wysokości której ubezpieczony współuczestniczy w każdej szkodzie.