(względna, warunkowa) jest to zapisana w polisie kwota, do wysokości, której ubezpieczony sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Zapis ten ma na celu zwolnienie towarzystwa z wypłaty drobnych odszkodowań, dla których koszt obsługi przekracza wartość odszkodowania.