Występuje gdy ubezpieczający zaniży wartość przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku szkody stosowana jest zasada proporcji (patrz słownik : reguła proporcjonalności). Ubezpieczenie może być też zawarte na tzw. pierwsze ryzyko i wtedy reguła proporcji nie jest stosowana nawet w przypadku niedoubezpieczenia.