Osoba wskazana w polisie jako uprawniona do odbioru należnego świadczenia lub odszkodowania.