Maksymalna możliwa szkoda.
Największa szkoda, jaka może powstać w ubezpieczonym mieniu w wyniku dominującego ryzyka na skutek splotu najbardziej niekorzystnych okoliczności.