Z chwilą wypłaty odszkodowania, przejście na towarzystwo ubezpieczeniowe praw przysługujących ubezpieczonemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego.