Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń.
Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce odbywa się na podstawie zezwolenia ministra finansów.