Strona (podmiot) ubezpieczenia, której udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.