Wśród naszych klientów pojawia się często pytanie, w jakim czasie po zdarzeniu należy zgłosić szkodę komunikacyjną.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC komunikacyjne, to jego zasady reguluje ustawa i szkodę powinniśmy zgłosić "niezwłocznie". Chodzi o to, że bez niepotrzebnej zwłoki, po powstaniu szkody powinniśmy powiadomić zakład ubezpieczeń. Ma to na celu zapobieżenie powiększeniu się szkody.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie Auto Casco, terminy regulują warunki ubezpieczenia u poszczególnych ubezpieczycieli. Z reguły jest to "niezwłocznie" lub w terminie do 7 dni, ale nie powinniśmy zwlekać, aby szkoda się nie powiększała.

Oczywiście po wypadku zachęcamy do spisania oświadczenia z odpowiednimi danymi, Najlepiej wozić taki druk w samochodzie. Więcej na ten temat w naszym artykule "Jak postępować w razie wypadku".

Skorzystaj z naszego poradnika żeby zobaczyć inne porady i wskazówki.