Na co należy zwrócić uwagę ubezpieczając samochód?

W przypadku ubezpieczenia OC (odpowiedzialność cywilna) warunki ubezpieczenia są praktycznie jednakowe u wszystkich ubezpieczycieli, głównym czynnikiem decydującym o wyborze jest w tym przypadku z reguły cena. Ma się to zmienić już wkrótce, gdy wejdzie w życie przepis o likwidacji szkody OC u własnego ubezpieczyciela. Choć lepiej już teraz wybrać dobrego ubezpieczyciela za rozsądną cenę, przecież będzie wypłacał odszkodowanie za szkody za które my będziemy ewentualnie odpowiedzialni.

Z ubezpieczenia OC komunikacyjnego korzystamy w momencie, gdy wyrządzimy szkodę innej osobie. W momencie gdy spowodujemy wypadek, nasz ubezpieczyciel płaci za szkody, które wyrządziliśmy.

 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ubezpieczenie AC (Auto Casco) , z którego w razie wypadku/kradzieży my otrzymujemy odszkodowanie jako właściciel pojazdu.

Bardzo ważnym elementem są  w tym przypadku warunki ogólne ubezpieczenia, z których wynika jego zakres. Decyzji o wyborze ubezpieczenia AC nie powinniśmy podejmować jedynie na podstawie jego ceny, ale również (a właściwie przede wszystkim) na podstawie szeroko rozumianego zakresu ubezpieczenia.

O właściwym wyborze ubezpieczenia AC decyduje lektura warunków ogólnych i pomoc dobrego pośrednika ubezpieczeniowego.

Należy zwrócić uwagę na:

  • zakres ochrony ubezpieczeniowej - przed czym chroni nas polisa, wymienione ryzyka nazwane lub tzw all risk (wszystkie zdarzenia oprócz wyłączeń)
  • wyłączenia odpowiedzialności – w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania
  • sumę ubezpieczenia – czy auto jest właściwie wycenione na dzień zawarcia polisy, w jaki sposób jest ustalana wartość odszkodowania, czy wartość pojazdu jest stała w ciągu roku (ważne przy nowych samochodach i do 3 lat gdy najbardziej tracą na wartości), czy zmienna w okresie ubezpieczenia, czy jest pomniejszana po wypłacie odszkodowania (redukcyjna lub nieredukcyjna suma ubezp.)
  • udział własny/franszyza redukcyjna – czy występuje lub w jakich sytuacjach występuje i w jakiej wysokości (procentowo lub kwotowo).
  • szkoda minimalna/franszyza integralna – minimalna szkoda poniżej której nie dostaniemy odszkodowania, zwykle jest to 500 PLN
  • obowiązki ubezpieczonego – w szczególności jak należy się zachować w przypadku powstania szkody, zagubienia kluczyków
  • zabezpieczenia pojazdu – jakich zabezpieczeń wymaga ubezpieczyciel, czy nasz samochód je posiada, za jakie zabezpieczenia można uzyskać dodatkową zniżkę (np. system lokalizacji GPS)
  • sposób rozliczenia kosztów naprawy – czy jest włączona amortyzacja i w jakiej wysokości dla danego rocznika samochodu (wariant serwisowy lub kosztorysowy). Amortyzację można wykupić za dodatkową opłatą składki. Dla samochodów nowych i kilkuletnich z pewnością warto to zrobić.
  • dodatkowe opcje - warto zwrócić również uwagę na odpowiedni zakres ubezpieczenia assistance, zastanowić się nad takimi dodatkami jak ubezpieczenie szyb, bagażu, czy ochrona utarty zniżki.

Zakres ochrony, amortyzacja, udziały własne czy włączenie do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia lub włączenia/wyłączenia pewnych opcji. Generalnie im szerszy zakres ubezpieczenia tym lepiej, ale barierą jest tutaj oczywiście wysokość składki.

O wariantach ubezpieczenia i jego zakresie należy pamiętać porównując oferty poszczególnych towarzystw, żeby porównując cenę porównywać również oferty o podobnym zakresie i sumie ubezpieczenia.

W odpowiedniej ocenie ofert i w podjęciu decyzji o wyborze ubezpieczyciela powinien pomóc agent ubezpieczeniowy, który nakreśli główne różnice pomiędzy proponowanymi przez siebie ofertami.

Skontaktuj się z naszym biurem aby poznać ofertę ubezpieczenia.

Skorzystaj z naszego poradnika żeby zobaczyć inne porady i wskazówki.