Wyjeżdżając za granicę powinniśmy wykupić pakiet ubezpieczenia podróżnego, a w Europie warto też pamiętać o karcie EKUZ, która stanowi jego uzupełnienie.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), uprawnia nas do skorzystania z pomocy medycznej w krajach UE na zasadach obowiązujących w danym kraju (czyli jeśli dana usługa np. w Niemczech jest płatna, my też za nią zapłacimy). Jednak jej niezbędnym uzupełnieniem jest komercyjne ubezpieczenie podróżne, które dodatkowo umożliwia nam skorzystanie z szerszej sieci placówek medycznych, w tym prywatnych i co najważniejsze obejmuje koszty transportu, ratownictwa i kilka innych świadczeń, o których mowa niżej, a których w ramach EKUZ nie otrzymamy.

Wniosek o wydanie karty EKUZ dostępny jest na stronie NFZ.

ubezpieczenie podróżne na wyjazd zagraniczny 

Ubezpieczenie podróżne, komercyjne.

Wykupując wyjazd w biurze podróży otrzymujemy automatycznie ubezpieczenie. Warto jednak zwrócić uwagę na jego zakres, gdyż jest on prawie zawsze zbyt mały, a ochrona warta tyle ile za nią zapłaciliśmy - niewiele.

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wybranego wariantu, pakiet ubezpieczeń podróżnych składa się z kilku rodzajów ubezpieczeń.

Najważniejsze w tym zestawie jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz koszty transportu i koszty ratownictwa.
Koszty transportu często potrafią przekroczyć wartość kosztów leczenia, szczególnie gdy chory musi zostać przewieziony specjalistycznym środkiem transportu. Dlatego warto zadbać o odpowiednią sumę ubezpieczenia.

Ponadto w pakiecie podróżnym można wykupić dodatkowo ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz OC (odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym). W pakietach dostępne są jeszcze różnego rodzaju dodatkowe usługi assistance, ubezpieczenie bagażu lub nart/sprzętu sportowego oraz rozszerzenia w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego: o sporty ryzyka, sporty ekstremalne, pracę fizyczną, choroby przewlekłe itp.

Pakiet podróżny i sumy ubezpieczenia należy dostosować do celu (rozszerzenia zakresu np. o sport, pracę itd.), kierunku wyjazdu (zakres terytorialny) i indywidualnej sytuacji wyjeżdżającego (choroba przewlekła, ciąża, wiek, ryzyko zachorowania). Jeśli mieliśmy zdiagnozowaną chorobę przewlekłą, ryzyko jej nasilenia powinno być objęte ochroną, a ponieważ najczęściej jest to dodatkowo płatne rozszerzenie - wykupmy je.

Suma ubezpieczenia - Należy zwrócić uwagę na sumy ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, które określają maksymalną kwotę odpowiedzialności ubezpieczyciela i dopasować zakres do przewidywanych aktywności i miejsca wyjazdu, odległości od domu. Koszty medyczne znacznie różnią się między poszczególnymi krajami, nawet w Europie. Najważniejsza jest wysokość sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu - generalnie im dalej się wybieramy tym powinna być wyższa, ale bierzmy też pod uwagę konkretny kraj np. wysokie koszty medyczne w USA i odległość do tego kraju. Często to właśnie transport chorego generuje ogromne koszty (np. powietrzny ambulans). Zadbajmy więc zawczasu o to, żeby w razie zachorowania lub wypadku nie wrócić z urlopu z długami, które będziemy spłacać przez lata.

Zakres terytorialny, to kolejny ważny element - upewnijmy się że nasza polisa na pewno zadziała w kraju do którego jedziemy. Polisy podróżne wykupowane w Polsce, co do zasady działają na terytorium określonym w umowie i warunkach ubezpieczenia - poza Polską i innym krajem stałego zamieszkania ubezpieczonego.

Jeżeli na wyjeździe mamy zamiar uprawiać sport zadbajmy o to, żeby nasz pakiet obejmował daną dyscyplinę sportową/aktywność. Ponadto przy uprawianiu sportów ważne są odpowiednie sumy ubezpieczenia na koszty leczenia jak również transport, ratownictwo oraz OC (jeżeli wyrządzimy komuś szkodę osobową lub w mieniu).

Jeżeli leczymy się na jakąś chorobę poinformujmy o tym ubezpieczyciela i upewnijmy się, że w razie nasilenia jej objawów ubezpieczenie zadziała. Często wystarczy rozszerzenie o choroby przewlekłe. Zapytajmy też lekarza czy nie ma przeciwwskazań do naszego wyjazdu i np. lotu samolotem, jak również do aktywności, którą chcemy wykonywać na miejscu (np. wspinaczka, nurkowanie).

Kobiety w ciąży powinny sprawdzić w jakim zakresie są chronione i odpowiednio dobrać polisę do własnej sytuacji, a poród po 32 tygodniu będzie prawie wszędzie wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej.

Wypadki po spożyciu alkoholu są często wyłączone, choć coraz więcej ubezpieczycieli oferuje klauzulę włączającą taką ewentualność.

Pandemia/epidemia i COVID-19 - wielu ubezpieczycieli stosuje wyłączenia na wypadek pandemii/epidemii. Zwróćmy teraz szczególną uwagę na te zapisy. Jeśli w wyłączeniach dotyczących kosztów leczenia, kosztów transportu, kosztów rezygnacji z podróży lub w innym dziale OWU jest takie wyłączenie, wtedy nie uzyskamy odszkodowania w razie zachorowania na chorobę związaną z aktualnie ogłoszonym stanem epidemicznym. Wyłączenie może też dotyczyć stanu wyjątkowego, a taki podczas pandemii ogłaszany jest w wielu krajach.

Pamiętajmy, że ubezpieczyciel opłaca koszty leczenia za granicą do momentu, gdy ubezpieczony może bezpiecznie wrócić do kraju (lub do wyczerpania sumy ubezpieczenia!) i tam już indywidualnie kontynuować leczenie na zasadach na jakich jest nim objęty w swoim kraju zamieszkania. Są jednak na rynku pakiety, które zapewnią nam finansowanie rehabilitacji już po powrocie do kraju np. ERGO Sport.

Bawmy się więc i wypoczywajmy rozsądnie, z dobrym ubezpieczeniem, które zapewni nam spokój, a w razie wypadku lub choroby zabezpieczy opiekę medyczną i uchroni przez sporymi kosztami.

Skontaktuj się z naszym biurem aby poznać ofertę ubezpieczenia.

 

Skorzystaj z naszego poradnika żeby zobaczyć inne porady i wskazówki.