Co to jest i jak dobrze ubezpieczyć się od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

Ubezpieczenia NNW należą do ubezpieczeń osobowych, czyli obejmujących życie i zdrowie człowieka. Nie należy ich jednak mylić z ubezpieczeniami na życie, choć należą do tej samej grupy. W ubezpieczeniach NNW prawo do świadczenia uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW może być zawierane samodzielnie, jak również w pakietach najczęściej jako dodatek do ubezpieczeń komunikacyjnych, ale też w ubezpieczeniach dla firm (NNW pracowników) oraz w ramach ubezpieczeń majątkowych, domów lub mieszkań i pakietach turystycznych.

W każdym z powyższych przypadków zakres ubezpieczenia NNW może być inny. Ubezpieczenie szkolne może działać tylko w szkole, a pracownicze tylko w pracy oraz w drodze do i z pracy. NNW komunikacyjne natomiast będzie działało tylko przy uszczerbku doznanym w związku z ruchem pojazdu do którego zostało wykupione i obejmie kierowcę i pasażerów tego pojazdu.

Przy zawieraniu ubezpieczenia NNW trzeba zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia i wyłączenia (jak w każdym innym ubezpieczeniu). W przypadku NNW chodzi głównie o to, przy jakich aktywnościach jesteśmy chronieni np. czy obejmuje narty, jazdę na rowerze, nurkowanie, jazdę na skuterach wodnych, żeglarstwo czy jakikolwiek inny sport lub aktywność/pracę jaką wykonujemy.

Szczególnie jeśli uprawiamy sport wyczynowo lub uprawiamy sporty wysokiego ryzyka albo ekstremalne musimy zadbać, aby były objęte zakresem ochrony. To rozszerzenie, podobnie jak inne o których mowa poniżej, oczywiście dodatkowo kosztuje, ale jest jak najbardziej możliwe do ubezpieczenia. Podobnie z rodzajem wykonywanej pracy, czy biurowa, czy na budowie, a może praca na wysokości, musimy wybrać odpowiednią dla nas tzw. klasę ryzyka.

Kolejnym bardzo ważnym elementem ubezpieczenia NNW jest odpowiednio wysoka suma ubezpieczenia, od której w razie wypadku wprost zależy wysokość otrzymanego świadczenia/odszkodowania. Jeżeli ubezpieczymy się na 10 000 PLN i na skutek zdarzenia będziemy mieli 10% uszczerbek na zdrowiu, wtedy dostaniemy tylko 1 000 PLN, co nie jest dużą kwotą i nie wystarczy nawet na dobrą rehabilitację.

Warto też zwrócić uwagę to system wypłaty świadczeń. Są trzy główne systemy wypłaty świadczeń z polis NNW: system świadczeń stałych, proporcjonalny i progresywny. W dwóch pierwszych wariantach suma ubezpieczenia jest maksymalną kwotą wypłacaną ubezpieczonemu np. w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu. Natomiast w systemie progresywnym kwota odszkodowania może być wielokrotnością sumy ubezpieczenia.

Najtańsze jest ubezpieczenie w systemie świadczeń stałych i tutaj ubezpieczyciel określa jaki procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony za określony rodzaj uszczerbku, czyli np. utrata kciuka X%, a za utratę połowy kciuka nie dostaniemy nic. Brzmi drastycznie, ale niestety tak może być.

Lepszy, ale też droższy, jest system proporcjonalny, gdzie wypłata jest proporcjonalna do uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego (za 10% uszczerbek zostanie wypłacone 10% sumy ubezpieczenia).

Jeśli natomiast zdecydujemy się na system świadczeń progresywnych, to im większy stopień rozstroju zdrowia tym proporcja się zwiększa (np. przy uszczerbku 20% dostaniemy 20% sumy ubezpieczenia, ale przy 45% uszczerbku na zdrowiu już 60% sumy ubezpieczenia). Należy zwrócić uwagę od jakiego stopnia inwalidztwa/uszczerbku system jest progresywny, czyli od ilu procent odszkodowanie przewyższa proporcję uszczerbku na zdrowiu (zwykle od 20-30%) oraz jaka jest maksymalna wypłata przy 100% uszczerbku (zwykle do 300-500% sumy ubezpieczenia).

Ważnym rozszerzeniem ubezpieczenia NNW jest objęcie ochroną w przypadku zawału serca i/lub udaru mózgu.

Ponadto do ubezpieczeń NNW można dokupić szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych, które dają nam jeszcze lepszą ochronę i zabezpieczenie finansowe. Należą do nich m.in. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów operacji , zwrot kosztów nabycia środków ortopedycznych, czy przekwalifikowania zawodowego.

Należy pamiętać że świadczenia z polis NNW mogą się kumulować (w przeciwieństwie do polis majątkowych). Mając więc 5 polis NNW, jeśli złamiemy nogę, możemy zgłosić roszczenie z każdej polisy i o ile obejmują one zaistniały przypadek, z każdej otrzymamy należne odszkodowanie. Dlatego gdy ulegniemy wypadkowi warto posprawdzać co i gdzie mamy dodatkowo wykupione np. jako bonus przy kartach kredytowych. Jest to szansa na dodatkowe środki w trudnej sytuacji.

Najlepiej jednak mieć jedną porządną polisę NNW z zakresem dopasowanym do naszych potrzeb i z sumą ubezpieczenia, która w razie wypadku, pomoże nam stanąć na nogi dosłownie i w przenośni.

Zobacz też NNW dla dziecka

Odwiedź jedno z naszych biur w Warszawie lub zadzwoń tel. 22 400 60 00 lub 22 448 12 33

Skorzystaj z naszego poradnika żeby zobaczyć inne porady i wskazówki.