Ubezpieczenie "Cztery Kąty" to pakiet ubezpieczeń majątkowych dla osób prywatnych i prowadzących działalność, obejmujący ubezpieczenie mieszkania lub domu w dostosowanym do potrzeb klienta w zakresie:

  • Ubezpieczenie budynku lub mieszkania od zdarzeń losowych wraz z mieniem na zewnątrz i wewnątrz. Ochrona obejmuje zjawiska takie jak powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie, osuwanie się ziemi, dewastację i inne.
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji mienia wewnątrz budynku.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obejmuje szkody wyrządzone innym np. zalanie sąsiada, czy szkody wyrządzone przez dzieci i  zwierzęta domowe.
  • Assistance domowy, który obejmuje pomoc specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, stolarza) w razie wystąpienia awarii.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Skontaktuj się z naszym biurem aby poznać ofertę ubezpieczenia Gothaer w Warszawie i okolicach.