Co ubezpieczamy:

Mury/mieszkanie - jedna ze stosowanych definicji - "wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku wielomieszkaniowego izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które razem z pomieszczeniami przynależnymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych". Jest to tak naprawdę ubezpieczenie mieszkania od całkowitego zniszczenia uniemożliwiającego dalsze w nim zamieszkiwanie i jest wymagane przez banki do zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

 

W jakim zakresie:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - może mieć różny zakres u poszczególnych ubezpieczycieli. Poniżej podajemy przykładową listę ryzyk mieszczących się pod tym pojęciem, ale warto zwrócić uwagę, czy wybrany przez nas pakiet zawiera te ryzyka na których nam najbardziej zależy: ubezpieczenie od pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, gradu, lawiny, osunięcia się ziemi, przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna, upadku drzewa lub masztu, uderzenia pojazdu, zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z powyższymi zdarzeniami.