Z ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów w razie wypadku komunikacyjnego przysługuje wypłata w zależności od poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie jest liczone jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia odpowiadający poniesionemu uszczerbkowi na zdrowiu i przysługuje pasażerom i kierowcy, którzy podróżowali pojazdem w chwili zdarzenia (nie więcej niż ilość pasażerów, która zgodnie z dowodem rejestracyjnym może jechać danym samochodem)

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu przygotowania najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia.