Co ubezpieczamy:

Ruchomości domowe – potocznie można nazwać wyposażeniem mieszkania i rzeczami osobistymi (różne definicje w zależności od ubezpieczyciela) - urządzenia domowe, meble, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty osobistego użytku, sprzęt elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny, wyroby z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pereł, srebrne i złote monety, wartości pieniężne, sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny,

 

W jakim zakresie:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - może mieć różny zakres u poszczególnych ubezpieczycieli. Poniżej podajemy przykładową listę ryzyk mieszczących się pod tym pojęciem, ale warto zwrócić uwagę, czy wybrany przez nas pakiet zawiera te ryzyka na których nam najbardziej zależy: ubezpieczenie od pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, gradu, lawiny, osunięcia się ziemi, przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna, upadku drzewa lub masztu, uderzenia pojazdu, zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z powyższymi zdarzeniami.