inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.