(bezwzględna, bezwarunkowa) często traktowana na równi z udziałem własnym. Jest to zapisana w polisie kwota/procent, który towarzystwo ubezpieczeniowe potrąca z każdego należnego odszkodowania.